fbpx

Reading for GCSE students Topic: school trips

Οι σχολικές εκδρομές μονοήμερες και ολιγοήμερες, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουν σχέση και με τη μάθηση και με την ψυχαγωγία των μαθητών. Με τη μάθηση, γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επισκεφτούν και να γνωρίσουν μέρη με μορφωτική αξία, και με την ψυχαγωγία, γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να  αποδράσουν, έστω για λίγο, από την ένταση του καθημερινού σχολικού προγράμματος και να έρθουν σε επαφή με τη φύση που προσφέρει ευχαρίστηση.

Όμως πολλές φορές οι σχολικές εκδρομές γίνονται αιτία προστριβών ανάμεσα στους μαθητές ή ανάμεσα σε μαθητές και  καθηγητές. Οι προστριβές αυτές οφείλονται, συνήθως, στη διάσταση απόψεων που συχνά εκδηλώνεται για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να γίνει μια εκδρομή, για τον τόπο επίσκεψης, για τον τρόπο οργάνωσης και γενικά για την ωφέλεια που θα αποκομίσουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή.

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι σχολικές εκδρομές δεν ανταποκρίνονται στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν. Θεωρούνται ευκαιρία φυγής από την πιεστική καθημερινότητα που βιώνουν οι μαθητές και μέσο διασκέδασης και εκτόνωσης. Γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόμενο μαθητές να περιφέρονται άσκοπα σε δρόμους, πλατείες και άλση ή να περνούν την ώρα τους σε καφετέριες. Το ίδιο κακό είναι και όταν μαθητές που επισκέπτονται  αρχαιολογικούς χώρους, που επισκέπτονται μνημεία και μουσεία να μην έχουν συναίσθηση της αξίας και της σημασίας του χώρου στον οποίο βρίσκονται, αλλά  να θορυβούν και να προσπερνούν βιαστικά μνημεία και εκθέματα, σπεύδοντας σε άλλους πιο οικείους και πιο ευχάριστους γι’ αυτούς χώρους.

Τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα στις ολιγοήμερες εκδρομές που πραγματοποιούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκδρομές αυτές είναι κατ’ ευφημισμόν εκπαιδευτικές, αφού έχουν όλα τα τυπικά γνωρίσματα των τουριστικών ταξιδιών.

Ο σκοπός, όμως, των τουριστικών εκδρομών είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός, μορφωτικός. Οι σχολικές εκδρομές είναι ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές την ιδιαίτερη πατρίδα τους και τη χώρα τους, τη φύση και τον πολιτισμό της. Οι εκδρομές πρέπει να γίνονται σε μέρη της πατρίδας μας  με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Οι σχολικές εκδρομές αποκτούν πραγματικά μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αν  οι μαθητές επισκέπτονται μουσεία και πινακοθήκες, αν γνωρίζουν από κοντά τα μνημεία και τον τόπο μέσα στον οποίο αυτά βρίσκονται και αν μαθαίνουν για τον πολιτισμό που αυτά εκφράζουν και τους ανθρώπους που τον δημιούργησαν. Γιατί με την επίσκεψη και την περιήγηση σε τέτοιους τόπους συνδυάζεται η ψυχαγωγία με τη γνώση, η χαλάρωση με την πνευματική καλλιέργεια, η διασκέδαση με την αισθητική απόλαυση.

Vocabulary

η εκπαιδευτική διαδικασία=educational process

η ψυχαγωγία= entertainment

η μορφωτική αξία=educational value

ξεφεύγω=to escape

αιτία προστριβών = cause of controversy/ dispute

 η προστριβή= controversy/ dispute

οφείλονται= be due to

διάσταση απόψεων =discord/ disagreement

ωφέλεια =benefit

 αποκομίζω =to obtain

συμμετέχω =  to participate

ανταπροκρίνομαι=  to represent, to live up to

ευκαιρία= chance

η φυγή= escape

πιεστικός- πιεστική- πιεστικό= high-pressure

 καθημερινότητα = daily routine

θεωρούνται=they are considered

μέσο διασκέδασης=form of entertainment

η εκτόνωση= outlet

παρατηρώ =to observe

περιπλανιέμαι άσκοπα=  to wander around

η συναίσθηση= awareness

προσπερνώ=  to overlook

 βιαστικά= hurriedly

τα εκθέματα=sights

σπεύδοντας= hastening

κατ’ ευφημισμόν= euphemistically 

 γνωρίσματα= characteristics.

 Μορφωτικός=educational

Η πολιτιστική κληρονομιά= cultural heritage

Ψυχαγωγικός=entertaining

 Η πινακοθήκη=  gallery

Περιήγηση= sightseeing

Συνδυάζω = to combine

Η πνευματική καλλιέργεια=erudition

H αισθητική απόλαυση=art appreciation

Ερωτήσεις

  1. Με τί σχετίζονται οι εκπαιδευτικές εκδρομές 2 λεπτομέρειες.
  2. Ποια είναι η αιτία των προστριβών κατά την διάρκεια των σχολικών εκδρομών 1 λεπτομέρεια

Writing

Μια σχολική εκδρομή  (a)

Οι συμμαθητές σου στο μάθημα των Ελληνικών θέλουν να πάνε εκδρομή  στην Κύπρο.  Γράψε μία επίσημη επιστολή στην καθηγήτριά σου των Ελληνικών για να την πείσεις να οργανώσει την εκδρομή.  Πρέπει να συμπεριλάβεις τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• γιατί θέλετε να πάτε στην Κύπρο

 • από πού μάθατε για αυτή τη χώρα

 • τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές εκεί

 • γιατί μια σχολική εκδρομή είναι σημαντική εμπειρία για τους μαθητές.

  Πρέπει να δικαιολογήσεις τις ιδέες και τη γνώμη σου.  Γράψε περίπου 130-150 λέξεις στα Ελληνικά.(28)

You can also read:3 Model answers for GCSE exams- conversation

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

2 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.