Reading for GCSE exams Topic: art

Topic: Τέχνη

Η τέχνη μπορεί να οριστεί ως η ελεύθερη, δημιουργική έκφραση του ανθρώπου με έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες. Ενώ, σύμφωνα με την προσέγγιση του Τολστόι: «Η τέχνη είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα, που συνίσταται στο εξής: ένας άνθρωπος, χρησιµοποιώντας ορισµένα εξωτερικά σηµάδια, µεταβιβάζει συνειδητά σε άλλους αισθήµατα που είχε βιώσει, και οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζονται ψυχικά από τα αισθήµατα αυτά, τα νιώθουν κι εκείνοι.»

Ασφαλώς, όταν μιλάμε για «τέχνη», δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα ο όρος δήλωνε την απλή κατασκευή, κάθε δημιουργία νέου αντικειμένου, η οποία βέβαια απαιτούσε κάποια ικανότητα ή δεξιότητα. Δε γινόταν δηλαδή τότε σαφής διάκριση ανάμεσα στη δραστηριότητα ενός τεχνίτη, που κατασκευάζει αντικείμενα χρήσιμα στην καθημερινή μας ζωή, και σ’ εκείνη ενός καλλιτέχνη, που ενδιαφέρεται κυρίως για την αισθητική ποιότητα των δημιουργημάτων του -παρ’ όλο που φυσικά υπήρχαν ποιητές, ζωγράφοι, μουσικοί, των οποίων ο στόχος ήταν να προκαλέσουν απόλαυση με το έργο τους.

Η διάκριση αυτή αναδείχτηκε συνειδητά μόνο τα νεότερα χρόνια, οπότε και διαμορφώθηκε η έννοια των «καλών τεχνών». Έτσι, οι καλλιτέχνες άρχισαν να επισημαίνουν τον αυτόνομο χαρακτήρα της δημιουργίας τους, που αποσυνδέθηκε από στόχους με πρακτική αξία.

Η τέχνη στην εποχή μας διακρίνεται σε διάφορες μορφές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

– Την αρχιτεκτονική∙ την επιστήμη και τέχνη σχεδιασμού κτηρίων με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και την αισθητική πλευρά του χώρου.

Τις εικαστικές τέχνες∙ τις τέχνες δηλαδή που προσπαθούν να αναπαραστήσουν τον ορατό κόσμο, π.χ. η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία.

– Τις τέχνες του λόγου (ποίηση, πεζογραφία).

– Τη δραματική τέχνη (θέατρο).

– Τη μουσική.

– Το χορό∙.

– Τον κινηματογράφο, που έχει χαρακτηριστεί ως η έβδομη τέχνη.

– Τα κόμικς.

Η τέχνη πέρα από την έκφραση του αισθητικά ωραίου, προχωρά συχνά και στην αποτύπωση κοινωνικών ή άλλων προβληματισμών προβάλλοντας τις αρνητικές, τις άσχημες, ακόμη και τις αποτρόπαιες πτυχές της ζωής. Δεν θα πρέπει επομένως να ταυτίζουμε την τέχνη μόνο με το καλαίσθητο και το όμορφο, καθώς οι επιδιώξεις της τέχνης ξεπερνούν κατά πολύ την απλή αναπαράσταση του φυσικού κάλλους∙ επιδιώκουν  την ψυχική και συναισθηματική κάθαρση του δέκτη∙

Υπ’ αυτή την έννοια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως ο ρόλος της τέχνης δεν είναι μονοσήμαντος ή πάντοτε αναμενόμενος. Η τέχνη, άλλωστε, δεν συνίσταται κυρίως ή μόνο στην αισθητική απόλαυση, αλλά και στην απόδοση συναισθημάτων (θετικών ή αρνητικών), σκέψεων και προβληματισμών, με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται ο θεατής του έργου.

Vocabulary

Ορίζω =to define

Έκφραση=expression

Διέπω = to bind/ consist of

Οι ασθητικοί κανόνες= aesthetic rules

Η προσέγγιση=approach/ perspective

Συνίσταμαι=to consist in

Σημάδι= sign

Εξωτερικός=external

Μεταβιβάζω =to transmit

Συνειδητά=consciously

Αισθήματα=emotions

Βιώνω =to experience

Επηρεάζομαι=to be affected

Ψυχικά=mentally

Αρχαιότητα= ancient times

Δηλώνω=to designate

Κατασκευή= construct

Απαιτώ=to require

Ικανότητα=ability

Δεξιότητα=skill

Ο όρος=definition

Σαφής διάκριση=clear distinction

Τεχνίτης= artificer

η δραστηριότητα=activity

ο καλλιτέχνης=artist

ποιότητα=quality

τα δημιουργήματα=creations

αναδεικνύω=to feature, to emphasize

καλές τέχνες= fine arts

αυτόνομος=autonomous

επισημαίνω= to point out

αποσυνδέω=to disjoin, separate

πρακτικός=functional, practical

διακρίνεται σε=it’s divided into

ευρύ φάσμα= broad range

οι εικαστικές τέχνες= visual arts

αναπαριστάνω= to depict

η ποίηση=poetry

πεζογραφία=prose literature

αισθητικά ωραίο= aesthetically beautiful

αποτύπωση=depiction

 κοινωνικοί προβληματισμοί=social concerns

προβάλλω =to feature

αποτρόπαιες πτυχές= atrocious aspects

ταυτίζω= to identify

καλαίσθητος= aesthetically pleasing

η επιδίωξη=aim

ξεπερνώ=to dominate

 το κάλλος= beauty

επιδιώκω= to aim for

 ψυχική και συναισθηματική κάθαρση=mental and emotional release

μονοσήμαντος=  univocal

αναμενόμενος= expected

υπο αυτή την έννοια=in this case

Questions

  1. Πώς ορίζεται η τέχνη; [ 2 details]
  2. Tί σήμαινε η τέχνη στα αρχαία χρόνια [ 1 detail]
  3. Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης [2 details]

Writing

Ένα διαδικτυακό περιοδικό ζητά απόψεις σχετικά με την τέχνη. Γράφεις ένα άρθρο με σκοπό να κεντρίσεις το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

Πρέπει να συμπεριλάβεις τις ακόλουθες πληροφορίες

  1. Τί είναι τέχνη;
  2. Ποιος ο ρόλος της τέχνης;
  3.  Γνωρίζεις κάποιο είδος τέχνης;
  4. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της τέχνης στην εκπαίδευση

Πρέπει να δικαιολογήσεις τις ιδέες σου μέσα σε 130-150 λέξεις

(28)

You can also read: 4 Q & A about education for GCSE oral exams

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses   

3 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.