fbpx

Reading comprehension for GCSE – Topic: mass media

Τα Μέσα Ενημέρωσης

Το δικαίωμα στην ενημέρωση σήμερα εξαρτάται, σχεδόν αποκλειστικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης […]. Όταν προβάλλονται επιλεκτικά ορισμένες πτυχές ενός γεγονότος και κάποιες άλλες αποκρύπτονται, όταν διαστρεβλώνεται, παραποιείται η αλήθεια, όταν κατασκευάζονται και διαδίδονται ψευδείς ειδήσεις, όταν η σκοπιμότητα αντικαθιστά το χρέος για αντικειμενική, πλουραλιστική και υπεύθυνη ενημέρωση, τότε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μετατρέπονται σε τύραννο και δυνάστη της ανθρώπινης σκέψης […].                                                               Δεν ενημερώνουν, αλλά χρησιμοποιούν την ενημέρωση, για να ελέγχουν και να επηρεάζουν τις εξελίξεις, να διαμορφώνουν και να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Προσβάλλουν την ελευθερία της σκέψης.                                                                

Για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται ελεύθερα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Η  τηλεόραση στερεί από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τη δυνατότητα αυτή και, άρα, περιορίζει την ελευθερία σκέψης τους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των ΜΜΕ, νοθεύουν την ποιότητα της παρεχόμενης ενημέρωσης και δημιουργούν φαινόμενα παραπληροφόρησης  της κοινής γνώμης.                                   Στην πλειοψηφία τους σήμερα τα ΜΜΕ είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που ως κύριο σκοπό έχουν το κέρδος. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του σκληρού ανταγωνισμού, ανάμεσα στα ιδιωτικά κανάλια ή στις εφημερίδες, η αλήθεια και η αντικειμενικότητα θυσιάζονται  για την εμπορικής επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι η είδηση επιλέγεται με κριτήριο τον εντυπωσιασμό.                                                                 Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι όταν τα  Μέσα  Ενημέρωσης υπηρετούν διαπλεκόμενα συμφέροντα και σκοπιμότητες. Στην περίπτωση αυτή γίνονται υποχείριο πολιτικών κομμάτων που τα χρησιμοποιούν, για να αυξήσουν τη δύναμη και την επιρροή τους στο λαό.                                                                                                Πέρα  από αυτά, ο δημοσιογράφος, ως άνθρωπος έχει συγκεκριμένη ιδεολογία και συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση με αποτέλεσμα είτε το θέλει είτε όχι να επηρεάζεται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα σημαντικά γεγονότα.        O πολίτης αμήχανος παρακολουθεί όσα συμβαίνουν γύρω του και χάνει την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς του..

Vocabulary from the text

Το δικαίωμα=  the right

Ενημέρωση=briefing/ information

Εξαρτάται από=it depends on

Αποκλειστικά= entirely, exclusively

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης/ τα μέσα ενημέρωσης=mass media

 Προβάλλω=  to feature

 Οι πτυχές= aspects

Το γεγονός=fact

Αποκρύπτω= to conceal

Η αλήθεια διαστρεβλώνεται/ παραποιείται= the truth is misrepresented

Οι ψευδείς ειδήσεις=fake news

Κατασκευάζω = to concoct

Διαδίδω=to spread

Η σκοπιμότητα=expediency/ self-interest

Αντικαθιστώ =to replace

Το χρέος= responsibility

Αντικειμενικός= objective

 Υπεύθυνος= responsible

Πλουραλιστικός= pluralist

Μετατρέπομαι σε = to change into

 Ο τύραννος= tyrant

Δυνάστης= dictator

Ανθρώπινη σκέψη=human thought

Ελέγχω= to control

Επηρεάζω =to influence, to affect

Οι εξελίξεις=current events

Διαμορφώνω=to form, to shape

 Κατευθύνω= to manipulate

H κοινή γνώμη= public opinion

Προσβάλλω = to offend

Η ελευθερία της σκέψης=freedom of thought

Ελεύθερα= freely

Δυνατότητα=ability

Πολλαπλές επιλογές=multiple choices

Στερώ=deprive

Η συντριπτική πλειονότητα= the vast majority

Περιρίζω = to constrain

Παράγοντας= factor

Επηρεάζω αρνητικά= to affect negatively

Η λειτουργία= functioning, work

Νοθεύω= to misrepresent, to manipulate

Η ποιότητα=the quality

Παρεχομένος-η-ο=provided

H παραπληροφόρηση= misinformation, disinformation

H πλειοψηφία=majority

Η επιχείρηση=business

Κέρδος=  money/ benefit/ profit

Στο πλαίσιο + gen= under

Ανταγωνισμός= competition, antagonism

Αντικειμενικότητα= objectivity, impartiality

Εμπορικός=commercial

Επιτυχία=success

Κριτηριο=criterion

Εντυπωσιασμός= sensationalism

Υπηρετώ=  to serve

διαπλεκόμενα συμφέροντα=  various interests

στην περίπτωση αυτή =in this case

υποχείριο= puppet

πολιτικό κόμμα= political party

επιρροή=influence

ο λαός=the people

πέρα από =besides

 o δημοσιογράφος=journalist

συγκεκριμένος=specific

ιδεολογια=ideology

πολιτική τοποθέτηση=political view

με αποτέλεσμα =as a result

παρουσιάζω= to feature

o πολίτης=citizen

αμήχανος=at a loss

παρακολουθώ=to see/ to attend

ιδιαιτερότητα=particularity

προσωπικότητα=personality

Part 2

Questions:

Reply to the following questions in English

  1. Πότε διαστρεβλώνεται η αλήθεια στα Μέσα ενημέρωσης; 1 detail
  2. Πότε ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται ελεύθερα; 1 detail
  3. Tί γίνεται στην περίπτωση που τα κανάλια υπηρετούν διαπλεκόμενα συμφέροντα;

You can also read: Reading for GCSE exams Topic: town, region

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.