ω-Verbs: Present System Active

Verb =βουλεύω

  indicativesubjunctiveoptativeimperativeimperfect indic.
s.1βουλεύωβουλεύωβουλεύοιμιἐβούλευον
 2βουλεύειςβουλεύῃςβουλεύοιςβούλευεἐβούλευες
 3βουλεύειβουλεύῃβουλεύοιβουλευέτωἐβούλευε(ν)
 
d.2βουλεύετονβουλεύητονβουλεύοιτονβουλεύετονἐβουλεύετον
 3βουλεύετονβουλεύητονβουλευοίτηνβουλευέτωνἐβουλευέτην
 
pl.1βουλεύομενβουλεύωμενβουλεύοιμενἐβουλεύομεν
 2βουλεύετεβουλεύητεβουλεύοιτεβουλεύετεἐβουλεύετε
3βουλεύουσῐ(ν)βουλεύωσῐ(ν)βουλεύοιενβουλευόντωνἐβούλευον
 

infinitive
βουλεύειν
participleβουλεύων, βουλεύουσᾰ, βουλεῦον  

You can also read:Homer’s Odyssey for kids- raspodies α-ζ

If you are looking for Classical Greek courses in Manchester or online, have a look at our Study Programs

Interested in learning Modern Greek with a professional tutor/ teacher?

click here Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either one on one tuition – if you live in Manchester-or online courses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.