Τhe use of the accusative case in time phrases

Language Lab

Τhe use of the accusative case in time phrases

Τί μέρα είναι σήμερα;  What’s day today?

Σήμερα είναι Κυριακή. Today it’s Sunday

But

Tί θα κάνεις την Δεύτερα;  What will you do on Monday?

Την Δευτέρα θα πάω για καφέ. On Monday I will go for a coffee.

Tην επόμενη εβδομάδα, θα έχω / κάνω μάθημα. (In) the next week, Ι will do/ have a lesson.

Reminder: Days of the Week (all days are feminine except for Saturday which is neutral το Σάββατο)

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή

Tα γενέθλιά μου είναι αυτή την Δευτέρα. My birthday is this Monday

You can also read:Personal Pronouns Weak form

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.