Σωστή και Λανθασμένη Χρήση των λέξεων

αντεπεξέρχεται   όχι    ανταπεξέρχεται

τίθενται               όχι    θέτονται

απογοητεύω        όχι    απαγοητεύω

απαθανατίζω      όχι    αποθανατίζω

παρεξηγώ            όχι    παραξηγώ

παρεξήγηση        όχι    παραξήγηση

όσον αφορά        όχι    όσο αναφορά

ανέκαθεν             όχι    από ανέκαθεν

σύσφιγξη             όχι    σύσφιξη

συνονθύλευμα    όχι    συνοθύλευμα

παρεμπιπτόντως όχι    παρεπιπτόντως

τελευταία ανάλυση      όχι    τελική ανάλυση

Ποιος, ποιες, ποιοι, ποιους κτλ. δεν τονίζονται. Είναι μονοσύλλαβα.

Ραντεβού στη μία και όχι ραντεβού στις μία.

Χάρη σε και εξαιτίας :Το πρώτο έχει θετική σημασία, το δεύτερο αρνητική. 

Το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ συνοδεύει ουσιαστικά, ενώ το επίρρημα πολύ συνοδεύει ρήματα, επιρρήματα ή επίθετα. Άρα το σωστό είναι με πολλή αγάπη κι όχι με πολύ αγάπη. Έχει πολλή τύχη και όχι πολύ τύχη.

Το πού και το πώς είναι επιρρήματα που ρωτάνε. Και θέλουνε τόνο, ακόμα και σε πλάγια ερώτηση.

Το «που» είναι αντωνυμία, για ευκολία μπορεί να αντικατασταθεί με τη φράση «το οποίο» και το «πως» είναι σύνδεσμος και μπορεί να αντικατασταθεί με το «ότι». Αυτά που δεν ρωτάνε δεν θέλουν τόνο.

Οι παράμετροι αυτές κι όχι οι παράμετροι αυτοί, όπως και οι ψήφοι αυτές, οι μέθοδοι αυτές.

Το σωστό είναι ανενημέρωτος και όχι ανημέρωτος.

Απαθανατίζω και όχι αποθανατίζω.

Οκτώβριος και όχι Οκτώμβριος

Ακατονόμαστος και όχι ακατανόμαστος.

Οι μετοχές σε -ντας γράφονται με -ω όταν αυτό τονίζεται και με -ο όταν δεν τονίζεται. 

you can also read:Probability / possibility

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons. to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

56 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.