Συμβουλές για υποψήφιους ελληνομάθειας

Ποιες συμβουλές μπορώ να δώσω στους μαθητές μου για την εξεταστική δοκιμασία;

Οι διδάσκοντες πρέπει να τονίζουν στους μαθητές που θέλουν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας τα παρακάτω σημεία:

η ώρα μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρώσουν το κάθε θέμα είναι προκαθορισμένη και δε δίνονται παρατάσεις

να είναι ψύχραιμοι και να μην πανικοβάλλονται, αν υπάρχει κάποιο σημείο που τους είναι άγνωστο

να απαντούν σε όλα τα θέματα που υπάρχουν στα εξεταστικά τετράδιo

να κάνουν σωστό καταμερισμό του χρόνου που τους δίνεται

να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες του κάθε θέματος και να προσέχουν τα παραδείγματα που δίνονται

να δίνουν τόσες σωστές απαντήσεις όσες αναφέρονται στις οδηγίες των ασκήσεων (περισσότερες απαντήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μηδενισμό του συγκεκριμένου θέματος)

στο γραπτό λόγο να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες για να κατανοούν το περιεχόμενο και το ύφος (τυπικό ή φιλικό) στο οποίο πρέπει να γράψουν, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Να αποφεύγουν τις πολλές επαναλήψεις και να προσπαθούν να χρησιμοποιούν ποικιλία λέξεων και εκφράσεων.

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons. to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

202 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.