Πλάγιες ερωτηματικές (Indirect questions)


Indirect questions follow main verbs of inquiry: ρωτώ, αναρωτιέμαι, απορώ, δεν ξέρω, δεν έμαθα.

Τον ρώτησε [αν άκουσε τίποτα περίεργο χθες το βράδυ] Ζήτησε να μάθει [πού βρισκόταν την ώρα που έγινε η ληστεία]

A. Questioning the whole sentence

An indirect question may question the truth or falsity of the whole embedded sentence (answer yes / no). These types of indirect questions are introduced by the complementizers αν (τυχόν), μήπως (τυχόν), μη(ν) (τυχόν), μπας και (mainly used in informal / oral speech).

Ο Nίκος ήθελε να μάθει [αν ο ύποπτος έλεγε όλη την αλήθεια]

B. Questioning one of the constituents

This type of indirect question is introduced by a question word (pronoun or adverb), which usually attracts the verb next to it.

Ο Τεό δεν ήξερε [ποιος έκανε τελικά τη ληστεία] Η Αγκάθα δεν κατάλαβε [γιατί ο Τεό δεν βρήκε τελικά το ληστή]

Contrary to English, in Greek, when the questioned constituent is in the genitive case it can either precede or follow the head noun.

Δεν ξέρω τίνος / ποιανού το παιδί έφυγε για Ελλάδα Δεν ξέρω το παιδί τίνος / ποιανού έφυγε για Ελλάδα.

You can also read: Clauses of Concession / Contrast

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

2 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.