Νάνα Μούσχουρη

Nana Mushuri, a Greek singer

H Nάνα Μούχουρη είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες στην Ελλάδα.Tα τραγούδια της υπάρχουν σε 12 γλώσσες. Το πιο γνωστό της τραγούδι είναι:‘Τhe write rose of Athens’

Listen here:https://www.youtube.com/watch?v=mRpMCG5Wjck

Vocabulary

Θεωρείται=She is considered

Σημαντικός-ή-ό

Σημαντικοί-ές-ά           important

You can also read: 5 must-know Greek verbs

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.