Κ. Καβάφης «Ἐν τῇ ὁδῳ»

Κωνσταντίνος Καβάφης «Ἐν τῇ ὁδῳ»
Τό συμπαθητικό του πρόσωπο, κομμάτι ὠχρό∙τά καστανά του μάτια, σαν κομένα∙εἴκοσι πέντ’ ἐτών, πλήν μοιάζει μᾶλλον εἴκοσι∙μέ κάτι καλλιτεχνικό στό ντύσιμό του– τίποτε χρῶμα τῆς κραβάτας, σχῆμα τοῦ κολλάρου –ἀσκόπως περπατεῖ μές στήν ὁδό,ἀκόμη σάν ὑπνωτισμένος ἀπ’ τήν ἄνομη ἡδονή,ἀπό τήν πολύ ἄνομη ἡδονή πού ἀπέκτησε.
[1916]

you can also read:Η Αλεξάνδρεια στα ποιήματα του Καβάφη

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

2 Comments. Leave new

  • When we suspect that our wife or husband has betrayed the marriage, but there is no direct evidence, or we want to worry about the safety of our children, monitoring their mobile phones is also a good solution, usually allowing you to obtain more important information.

  • Locate through the “Find My Mobile” system software that comes with the phone, or through third – Party mobile phone number locating software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.