Κ. Καβάφης «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου

Κωνσταντίνος Καβάφης «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.»
Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μουείναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά.

Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως,που κάπως ξέρεις από φάρμακα·νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω.
Είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι.—Τα φάρμακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως,που κάμνουνε —για λίγο— να μη νοιώθεται η πληγή.
[1921]

You can also read:Τείχη Κ. Καβάφης – Α- level

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses  

2 Comments. Leave new

  • In order to completely clear your doubts, you can find out if your husband is cheating on you in real life in several ways, and assess what specific evidence you have before suspecting the other person is cheating.

  • How to recover deleted mobile text messages? There is no recycle bin for text messages, so how to restore text messages after deleting them?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.