Αναγκαιότητα (Necessity)


Necessity is mainly expressed by the impersonal verb πρέπει followed by the subjunctive.


Πρέπει να κάνουμε συχνά διακοπέςΟ Λάκης πρέπει να κάνει δίαιτα.
Mακάρι να έρθει το πλοίο στην ώρα του. (quite possible)
Mακάρι να ερχόταν το πλοίο στην ώρα του. (maybe possible)
Mακάρι να είχε έρθει το πλοίο στην ώρα του. (impossible)

You can also read:Expression of prohibition

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses


1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.