Ο πρωταγωνιστικός αυτός ρόλος της διατροφής εκφράζεται με την συνάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν και το σώμα μας. Ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να εξηγήσει τη συνάρτηση αυτή είναι ο τρόπος λειτουργίας των μηχανών. Όπως οι μηχανές χρειάζονται τα κατάλληλα καύσιμα για να λειτουργούν για αρκετό καιρό, έτσι είναι απαραίτητο το σώμα και ο οργανισμός να λαμβάνουν σωστές και ισορροπημένες ποσότητες διατροφής για να εξασφαλιστεί η καλή τους λειτουργία.

Vocabulary

πρωταγωνιστικός ρόλος= crucial, central role

συνάρτηση=dependence

καύσιμα=fuel

λαμβάνω = to take

ποσότητα= amount

εξασφαλίζω = to ensure

Questions

1.Με τι παρομοιάζεται ο ρόλος της διατροφής; (1 λεπτομέρεια)

you can also read:Reading text Gcse exams: 2019

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons. to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses