Η αρωγή των φιλικών σχέσεων στα παιδιά

Επιπρόσθετα, ένας στενός φίλος μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της αντιπάθειας και της απομόνωσης από τους συνομηλίκους. Τέλος, τα παιδιά με σταθερές και «ικανοποιητικές» φιλίες έχουν καλύτερη στάση απέναντι στο σχολείο και επιτυγχάνουν περισσότερα. Τα παιδιά μπορούν με τον φίλο τους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τους φόβους. Το να έχουν τουλάχιστον έναν καλό φίλο, τον οποίο εμπιστεύονται, τους μαθαίνει με ποιον τρόπο να σχετίζονται με άλλους χωρίς να νιώθουν αμήχανα. Ακόμη, τα καθιστά ικανά να κατανοούν τις σκέψεις, τις προσδοκίες, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων. Επιπλέον, η ύπαρξη φίλων επιτρέπει το μοίρασμα μυστικών, αν και τα είδη των μυστικών που μπορούν να κατανοήσουν και να μοιραστούν τα παιδιά, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία τους.

Vocabulary

Αντιμετωπίζω= to face

Αρνητικές συνέπειες= negative consequences/ results

Αντιπάθεια= disapproval

Απομόνωση = isolation

Σταθερός= stable

Ικανοποιητικός= satisfied

Στάση= attitude

Επιτυγχάνω= to achieve

Αμήχανα= at a loss

Καθιστά= to make

Κατανοώ= to understand, to appreciate

Προσδοκίες= expectations

Προθέσεις= intentions

Διαφοροποιούμαι= to differentiate yourself

Ανάλογα με= depending on

Questions

1. Ένας φίλος μπορεί να βοηθήσει το παιδί να καταπολεμήσει το αίσθημα της

Α. μοναξιάς

Β. κατάθλιψης

Γ. της ψυχικής διαταραχής

Δ. όλα τα παραπάνω

2.Μέσω μίας υγιούς φιλίας τί μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν; [ 2 λεπτομέρειες]

you can also read:GCSE reading: Topic: οι φιλικές σχέσεις

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses