Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά

Σε μια κοινωνία που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού, ο εθελοντισμός έρχεται για να προσδώσει στον ατομικισμό την κοινωνική του διάσταση. Ο εθελοντισμός δίνει νόημα  σε πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Συνιστά μια επιμορφωτική λειτουργία, η οποία συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».

Vocabulary

διαπιστώνω =to find out

το ατομικό συμφέρον= vested interest

επικρατώ επί +gen.= dominate, prevail

το συλλογικό συμφέρον= commonweal

προσδίδω= to give

ατομικισμός= individualism

κοινωνική διάσταση=social dimension

δίνω νόημα σε =to give meaning to

οι πανανθρώπινες αξίες=universal values

αλληλεγγύη=solidarity

η κοινωνική προσφορά=social offer

συνάνθρωπος=fellow man/ human being

συνιστά=comprise, constitute

Ερωτήσεις: Ποιες αξίες προωθεί ο εθελοντισμός; [ δύο λεπτομέρειες]

Τί είδους λειτουργία συνιστά ο εθελοντισμός;

you can also read:GCSE exams 2019: reading no 2

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses