Κωνσταντίνος Καβάφης «Ἐν τῇ ὁδῳ»
Τό συμπαθητικό του πρόσωπο, κομμάτι ὠχρό∙τά καστανά του μάτια, σαν κομένα∙εἴκοσι πέντ’ ἐτών, πλήν μοιάζει μᾶλλον εἴκοσι∙μέ κάτι καλλιτεχνικό στό ντύσιμό του– τίποτε χρῶμα τῆς κραβάτας, σχῆμα τοῦ κολλάρου –ἀσκόπως περπατεῖ μές στήν ὁδό,ἀκόμη σάν ὑπνωτισμένος ἀπ’ τήν ἄνομη ἡδονή,ἀπό τήν πολύ ἄνομη ἡδονή πού ἀπέκτησε.
[1916]

you can also read:Η Αλεξάνδρεια στα ποιήματα του Καβάφη

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses