Τι μας προσφέρουν τα αθλήματα ; What do sports offer us?Start with the phrase: Τα αθλήματα .… Sports .….

βελτιώνουν την διάθεση

improve your mood

βελτιώνουν την συγκέντρωση

improve your concentration

μειώνουν το άγχος

reduce stress

βελτιώνουν τον ύπνο

improve sleep habits

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses