Κάνει ζέστη

It’s hot

Έχει ήλιο/ Έχει λιακάδα

It’s sunny

Δεν χιονίζει σχεδόν ποτέ.

Ιt almost never snows

Έχει καύσωνα.

It’s scorching heat

Αctivity: Reply to the following question :Πώς είναι ο καιρός στην Ελλάδα;  Start with the phrase O καιρός στην Ελλάδα είναι πολύ καλός γιατί…. Τhe weather in Greece is very good because….

You can also read:Top 10 essentials in Modern Greek

Are you looking for Greek Lessons in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses